İşletmelerin Sınıflandırılması


Creative Commons License

Gül H.

Temel İşletmecilik Bilgileri, Yelkikalan N., Editör, Kriter Yayınevi, İstanbul, ss.65-89, 2012

  • Basım Tarihi: 2012
  • Yayınevi: Kriter Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.65-89
  • Editörler: Yelkikalan N., Editör

Özet

Günümüz dünyasında farklı niteliklerde ve farklı işlevleri bulunan milyonlarca işletme bulunmaktadır. Örneğin sadece Türkiye’de, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜĠK) tarafından gerçekleştirilen Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri araştırması geçici sonuçlarına göre 2009 yılında 2.483.300 girişim faaliyet göstermiştir. Bu nedenle işletme olgusunu daha iyi anlayabilmek, farklı ve benzer yönlerini ortaya koyabilmek için işletmelerin bir takım kriterlere göre sınıflandırılması (gruplandırılması) bir zorunluluktur. Bu bölümde, kullanılan belli başlı ölçütlere göre işletmelerin sınıflandırılması üzerinde durulacaktır.