Algılanan Örgütsel Desteğin, Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Kişilik Özelliklerinin Rolü: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma


ÖZKAN Ç. , BOZ M.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi – International Journal of Economic and Administrative Studies, ss.245-264, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi – International Journal of Economic and Administrative Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.245-264