Siklohekzan karboksilli asidin sodyum ve kobalt tuzlarının eldesi ve sodyum tuzunun antimikrobiyal aktivitesi


TÜRKYILMAZ M., OTKUN M., Adilhan F.

Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.4, pp.17-21, 2003 (Peer-Reviewed Journal)