ÜNİVERSİTE ÖĞRECİLERİNİN SPOR ÜRÜNLERİNDE MARKA TERCİHİNİ ETKİLEYEN İLETİŞİM ARAÇLARININ ARAŞTIRILMASI VE KARŞILAŞTIRILMASI (INVESTIGATION AND COMPARISON OF COMMUNICATION INSTRUMENTS AFFECTING THE BRAND PREFERENCE OF UNIVERSITY STUDENTS IN SPORT PRODUCTS )


ÇAĞLAK E., TİRFİLLİ M.

Route Educational and Social Science Journal, 2019 (Peer-Reviewed Journal)