Dünyada ve Türkiye’de Portakal Üretimi, Ticareti ve Türkiye için gelecek dönem öngörüleri


UYSAL O., POLATÖZ S.

Tarım Türk Fidancılık Dergisi, sa.62, ss.25-29, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Tarım Türk Fidancılık Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.25-29

Özet

Yıllar itibariyle dünya portakal üretimi incelendiğinde sürekli bir artış yaşandığı görülmektedir. Dünyada 68,2 milyon ton üretim ile turunçgiller içinde portakal %52 pay almaktadır (FAO, 2015). Portakal meyve suyu sanayisinin en çok tercih edilen turunçgil türüdür. Brezilya dünya portakal üretiminin %26,4’ünü portakal suyu üretiminin de %57,5’ini gerçekleştirmektedir (USDA, 2016).

18 milyon ton portakal üretimi gerçekleştiren Brezilya’yı sırasıyla 8,2 milyon ton ile A.B.D., 6,5 milyon ton ile Çin,  5,0 milyon ton ile Hindistan takip etmektedir. Akdeniz çanağında ise 2,9 milyon ton ile en fazla üretim gerçekleştiren ülke İspanya’dır (FAO, 2016). Türkiye ise yaklaşık 1,8 milyon ton üretim ile 8. sırada yer almakta ve toplam dünya üretiminin %2,4’ünü gerçekleştirmektedir (TUİK, 2016).

Turunçgiller, gerek yaş meyve sebze üretiminin içerisinde gerekse ihracatında Türkiye açısından önemli bir ürün grubudur. Ancak üretimin belirli bir dönemde yoğunlaşması, hasat periyodunun uzun bir döneme yayılmış olmaması ürünlerde fiyat oluşumuna olumsuz etki etmekte ve önemli bir ihraç ürünü olan turunçgillerde uluslararası pazarlarda bir rekabet dezavantajına neden olmaktadır (Uysal ve ark., 2014).