Diyalize Giren Hastalarda Omurga Sorunları ve Yönetim


Creative Commons License

Malçok Ü. A., Erman T.

in: Yaşlanan Omurga, Serkan Şimşek,Ali Dalgıç,Mesut Yılmaz,Ahmet Dağtekin,Kudret Türeyen,Serdar Işık,Cüneyt Temiz,Eda Gürçay,Onur Yaman,Ahmet Gürhan Gürçay, Editor, BULUŞ Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic. , Ankara, pp.567-572, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: BULUŞ Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic.
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.567-572
  • Editors: Serkan Şimşek,Ali Dalgıç,Mesut Yılmaz,Ahmet Dağtekin,Kudret Türeyen,Serdar Işık,Cüneyt Temiz,Eda Gürçay,Onur Yaman,Ahmet Gürhan Gürçay, Editor
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Omurga fraktürünün eşlik ettiği KBH-KMB hastalarının

tedavisine diğer osteoporotik fraktürlerden farklı

yaklaşmamızı gerektirecek çok sayıda ek hastalık ve

metabolik bozukluk bulunmaktadır. Tedavi planını

ve iyileşme sürecini doğrudan etkileyen bu patolojik

durumlar ile ilgili kararların, multidisipliner yaklaşımla

verilmesi sonuçları doğrudan etkilemektedir.

Karar mekanizmasına dahil edilmesi önerilen bilim

dalları arasında nefroloji, nöroşirurji, endokrinoloji,

anestezi, kardiyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon

bulunmalıdır. Bu dalların dışındaki uzmanlık gerektiren

ek hastalık varlığında, ilgili bilim dalı da ekibe dahil

edilmelidir. Tedavi kararı medikal veya cerrahi olabilir,

ancak her iki tedavi planının uygulanması ve takibi,

normal populasyondan farklı olmalıdır.

KBH-KMB hastalarındaki omurga bozukluklarının

tedavisi ile ilgili cevap bekleyen birçok soru bulunmaktadır.

Bu soruların cevaplanabilmesi için yeni

verilere ihtiyaç bulunmaktadır. Örneğin omurgasındaki

patolojilerin ve uygulanan cerrahi tekniklerin

benzer olduğu KBH-KMB hastalarındaki iyileşme

süreçleri arasındaki farkın nedenlerini ortaya koyabilecek

çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca kemikte oluşması

hedeflenen füzyonun süresi ve kalitesini gösteren

histopatolojik verilerin özgün değeri yüksek çalışmalarla

ortaya konulması gerekmektedir. Stabilizasyonun

hedeflendiği KMB hastalarında füzyon destekleyici

madde kullanımının faydalı olduğunu destekleyen

kısıtlı çalışmalar mevcuttur (27). Yeterli verinin bulunmadığı

demineralize kemik matriks etkinliği kanıta

dayalı ve özgün çalışmalar yapılarak aydınlatılmalıdır.

Bir başka açıklanması gereken klinik durum da vida

sıyırmasıdır. KBH-KMB hastalarındaki vida sıyırma

risklerinin yüksek olduğu teorik olarak bilinmekte

ancak bu alanda güçlü kanıtlara dayalı yeterli klinik

çalışma bulunmamaktadır. Bozulmuş kemik mimarisi

ve mineral yapısı ile vida yetmezliği arasındaki ilişkiyi

açıklamaya yönelik kurgulanmış geniş serili klinik

araştırmalara da ihtiyaç vardır.