6360 Sayılı Kanunun Büyükşehir Belediyelerinin Mali Yapılarında Meydana Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme


Creative Commons License

İPEK S., Işık S., BİLGİLİ A.

Eurasian Academy of Sciences Social Science Journal, vol.10, pp.93-106, 2016 (Peer-Reviewed Journal)