Sertleştirilmiş AISI 1040 Çeliğinin Kaplamasız ve Kaplamalı Seramik Kesicilerle Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün Modellenmesi


Motorcu A. R. , Şahin Y.

IATS 2005, 4th International Advanced Technologies Symposium, Konya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.853-859

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.853-859

Özet

Yüzey pürüzlülüğü ürünün kalitesinde önemli rolü olan bir belirleyicidir. Bu çalışmada, bitirme yüzeyi tornalamada pürüzlülüğü kestirmek için tahminsel modeller geliştirmek amaçlanmıştır. Su verme ısıl işlemi ile sertleştirilen AISI 1040 çeliği farklı kesme hızı, ilerleme miktarı ve talaş derinliklerinde kuru olarak tornalanmıştır. Tepki-yüzey ve merkezi kompozit tasarım metotları kullanılarak birinci dereceden ve ikinci dereceden yüzey pürüzlülük denklemleri geliştirilmiş ve varyans analizleri ile % 95 güvenilirlik düzeyinde denklemlerin anlamlılıkları test edilmiştir. Elde edilen denklemlerde ilerleme miktarı en etkili parametre olmuş iken diğer kesme parametrelerinin belirgin bir etkisi gözlenmemiştir. Kaplamalı seramik takımlar kaplamasız seramik takımlara göre uygulanan kesme şartlarında daha düşük yüzey pürüzlülük değerleri vermiştir.