Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki


BAŞAR M. A., Şayan Kösem S.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.146-161, 2022 (Peer-Reviewed Journal)