Simav (Kütahya) Depremlerinin Jeotermal Sistemlerdeki Hidrojeokimyasal Değişimleri


Ateş Ö., Tutkun S. Z.

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.57, no.3, pp.25-40, 2014 (Peer-Reviewed Journal)