A Correction Study on Misreading on the Minbar Door Pediment of Balıkesir Zağanos Pasha Mosque


Öztürk İ.

Geçmişten Günümüze Balıkesir’in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyum 2-4 Aralık 2022, Balıkesir, Turkey, 2 - 04 December 2022, pp.158

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.158
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The mosque, which was built by Zağanos Pasha during the reign of Mehmed the Conqueror, was destroyed in the earthquake that occurred in 1897, and the structure that has survived to the present day was built in 1904. On the pediment of the pulpit door, which has survived from the first structure, there is a calligraphy application of jaly thuluth musenna. This calligraphy was read by Ekrem Hakkı Ayverdi as الحمد لك هي اال هللا ال. The reading of the calligraphy was continued by repeating the erroneous reading of Ekrem Hakkı Ayverdi in later studies. The error in reading the calligraphy application mentioned in our study has been corrected. In the new text reading, all elements of the text were supported with detailed drawings. The full text of the calligraphy, which is the .ال اله اال انت و لك الحمد الهى as determined been has ,study our of subject Keywords: Zağanos Pasha Mosque, Minbar, Inscription

Zağanos Paşa tarafından Fatih Sultan Mehmed devrinde inşa ettirilen cami 1897 yılında vuku bulan depremde yıkılmış, günümüze ulaşan yapı 1904 yılında inşa edilmiştir. İlk yapıdan günümüze ulaşan minber kapısının alınlığında celi sülüs müsenna hat sanatı uygulaması vardır. Bu yazı Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından الحمد لك هي اال هللا ال şeklinde okunmuştur. Yazının okunuşu daha sonra yapılan çalışmalarda Ekrem Hakkı Ayverdi’nin yaptığı hatalı okuyuş tekrar edilerek devam ettirilmiştir. Çalışmamızda zikredilen hat sanatı uygulamasının okunmasında düşülen hata düzeltilmiştir. Yeni yapılan yazı okumasında yazının tüm unsurları ayrıntılı çizimlerle desteklenmiştir. Çalışmamızda .edilmiştir tespit olarak ال اله اال انت و لك الحمد الهى metni tam yazının olan konu Anahtar Kelimeler: Zağanos Paşa Camii, Minber, Kitabe