Anjiotensin konverting enzim gen polimorfizmi I D ve esansiyel hipertansiyon arasındaki ilişki Populasyon çalışması


ATİK S., DEMİREL Y., SILAN F., DOĞAN S., AŞGÜN H. F., ÖZDEMİR Ö.

I. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Sempozyumu, Samsun, Turkey, 29 September - 01 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes