An Examination of Men's Implicit Associations towards Gender and Violence from the Perspective of Demographic Characteristics and Belief in a Just World


Creative Commons License

Özdemir Planalı G., Kıral Uçar G.

Nesne Dergisi, vol.9, no.21, pp.572-586, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 21
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.7816/nesne-09-21-06
  • Journal Name: Nesne Dergisi
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.572-586
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Violence is being researched increasingly. However, these studies mostly focus on explicit attitudes. Studies focusing on the implicit cognitive structure point to three implicit attitudes: Implicit attitudes towards gender, implicit attitudes towards violence, and implicit associations between gender and violence. In the present study, it is aimed to examine the relationship between these implicit attitudes of men and their demographic characteristics including age, education, employment status, income and socio-economic status, and Belief in a Just World (BJW). To measure implicit attitudes, three Implicit Association Tests (IATs) were translated into Turkish. Two hundred two men, aged between 18 and 55 years (M. = 27.96, SD = 9.68), participated in the study. The findings revealed that implicit attitudes towards gender and violence were associated with age, but not with other demographics. While implicit associations between gender and violence did not differ in terms of demographics, they were found to be related to implicit attitudes towards gender and General BJW. The results were evaluated in the context of normalizing violence against women in society. It is thought that the IATs used can contribute to the intervention programs in Turkey, and the findings obtained with this demographically diverse sample can contribute to the relevant literature. 

Kadına yönelik şiddet gün geçtikçe daha fazla araştırmanın konusu haline gelmektedir. Fakat bu araştırmalar çoğunlukla açık tutumlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Örtük bilişsel yapıya odaklanan çalışmalar ise üç örtük tutumun önemine işaret eder: toplumsal cinsiyete yönelik örtük tutumlar, şiddete yönelik örtük tutumlar ve toplumsal cinsiyet ile şiddet arasındaki örtük çağrışımlar. Bu çalışmada erkeklerin bu örtük tutumlarının yaş, eğitim, çalışma durumu, gelir ve sosyo-ekonomik statüyü içeren demografik özellikleri ve Adil Dünya İnancı (ADİ) ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Örtük tutumları ölçmek için üç adet Örtük Çağrışım Testi (ÖÇT) Türkçeye çevrilerek kullanılmıştır. Araştırmaya, yaşları 18 ile 55 arasında değişen 202 erkek katılmıştır (Ort. = 27.96, S = 9.68). Bulgular, toplumsal cinsiyete ve şiddete yönelik örtük tutumların yaş ile ilişkili olduğunu, ancak diğer demografikler ile ilişkili olmadığını ortaya çıkarmıştır. Toplumsal cinsiyet ile şiddet arasındaki örtük çağrışımlar ise demografiklere göre farklılaşmazken, toplumsal cinsiyete yönelik örtük tutumlar ve Genel ADİ ile ilişkili bulunmuştur. Sonuçlar, kadına yönelik şiddetin toplumda normalleşmesi bağlamında değerlendirilmiştir. Kullanılan ÖÇT’lerin Türkiye’deki müdahale programlarına, demografik açıdan çeşitliliğe sahip bu örneklem ile elde edilen bulguların ise ilgili yazına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.