Eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin cinsel yaşamlarına ilişkin yaklaşımlarının belirlenmesi


Creative Commons License

GÖKTAŞ F.

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.6, no.6, pp.441-448, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 6
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, Environment Index, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.441-448
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

This study was carried out to form a basis for the sexual health education that we planned and to identify the expectations from the sexual reproduction health services and to determine the approaches as to sexual lives of first class Educational Faculty at Çanakkale Onsekiz Mart University. The descriptive style study was applied to 340 first class student between 20-24 February 2006. The age of 70.0% of the students ranges from 17 to 20. The 4.7% of the girls and 25.3 %of the boys have sexual experience. 99.2 %of the participants had their first sexual experience when they were between 16 and 19. 27.4% had causal sex with someone they do not know in return for money. 14.4% have a still lasting sexual lives. 62.8 %of them used condom when they first had sexual intercourse. 38.2 %of them indicated that they knew a method to prevent pregnancy after the unprotected sex and 19.4% said this was to use following day pill. 96.5% of the participants regarded sex education as being necessary. They indicated that they wanted to be informed about sexually transmitted infections (73.5%), first sexual experience (56.2%), hymen (50.3%), methods to prevent pregnancy (47.1%), signs of pregnancy (27.6%). 89.1% of the participants stated that they wanted to receive sex education from an expert / a nurse. According to results of our study it has been found out that sex, education level of the mother and religious beliefs affect the opinion of the student about sexual experiences before marriage.

Key words: university youth, sexual health, sexual approach

Bu çalışma; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi birinci sınıfta okuyan öğrencilerin cinsel yaşamlarına ilişkin yaklaşımlarını belirlemek, üreme ve cinsel sağlık hizmetlerinden beklentilerini saptamak ve yapmayı planladığımız cinsel sağlık eğitimine temel oluşturması amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki çalışma 20- 24 Şubat 2006’da 340 birinci sınıf öğrencisine anket formu uygulanarak yapılmıştır.Verilerin analizinde yüzdelik oranlar ve Ki-kare testi kullanılmıştır. Öğrencilerin %70.0’ i 17-20 yaşları arasındadır. Kız öğrencilerin %4.7’sinin; erkek öğrencilerin ise %25.3’ünün cinsel deneyimi vardır. %99.2’sinin ilk cinsel deneyimlerini 16-19 yaşları arasında, %27.4’ ünün para karşılığı tanımadığı biriyle yaşadıkları, %14.4’ ünün halen devam eden cinsel yaşamlarının olduğu saptanmıştır. %62.8’i ilk cinsel ilişki sırasında kondom kullanmıştır. %38.2’si korunmasız cinsel ilişki sonrası gebeliği önleyici yöntem bildiklerini ve %19.4’ ü bu yöntemin ertesi gün hapı olduğunu belirtmiştir. %96.5’i cinsellik eğitimini gerekli gördüğü ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (% 73.5), ilk cinsel deneyim (% 56.2), hymen (% 50.3), gebelikten korunma yöntemleri (% 47.1), gebelik belirtileri (% 27.6) konularında bilgi almak istediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin %89.1’i uzman hekim/hemşireden eğitim almak istemektedir. Yapılan istatistiksel analize göre öğrencilerin evlilik öncesi cinsel deneyim konusundaki düşünceleri ile cinsiyet, anne öğrenim durumu ve dini inanç durumu arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: üniversite gençliği, cinsel sağlık, cinsel yaklaşım