The Effect of Potassium Application on Sugar Beet(Beta vulgaris L.) under Salt Stress


AKSU G., ALTAY H.

Uluslararası tarım araştırmalarında yenilikçi yaklaşımlar dergisi (Online), 2020 (Peer-Reviewed Journal)