Evaluation: 2020 Turkey Natural Stone Industry


Ekincioğlu G., Akbay D.

Türkiye 11. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi ve Sergisi’ne (MERSEM 2021), Diyarbakır, Turkey, 10 - 11 December 2021, pp.127-136

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.127-136
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

When developing and innovating in the economic environment in Turkey examined indicators in

recent years, ıt is observed that the acceleration caught by the natural stone industry and its share

in total mineral exports have increased steadily. For the continuation of this positive picture, the future

projection of the sector should be determined well and prepared for all kinds of scenarios such

as the political and the Covid 19 pandemics experienced. For this reason, firstly, the history and

development of the sector should be revealed, the effects of the epidemic on the sector should

be examined, the measures to be taken and the innovations to be made should be determined. In

the global world economy, a system should be established that can adapt to the current situation

and sustainably respond to the need for natural stones in the world, for the healthy management

of crises that may occur if such epidemics recur. In this study, the situation of natural stone in our

country was briefly analyzed. It needs all over the world on a global scale as well as in the commercial

sense adversely affect the health effects of Covidien-19 the natural stone sector in Turkey were

examined pandemic. Some evaluations and suggestions have been made for the coming years.

Türkiye’de gelişen ve yenilenen ekonomik ortamda son yıllardaki göstergeler incelendiğinde

doğal taş sektörünün yakaladığı ivmenin ve toplam maden ihracatındaki payının istikrarlı bir şekilde

arttığı görülmektedir. Bu yakalanan olumlu tablonun devamı için sektörün gelecek projeksiyonu

iyi belirlenerek gerek siyasi gerekse yaşanan Covid-19 pandemisi gibi her türlü senaryoya hazırlıklı

olunmalıdır. Bu nedenle öncelikle sektörün geçmişi ve gelişimi ortaya konmalı, 2020 yılı içerisinde

yaşanan salgının sektör üzerindeki etkileri incelenmeli, alınması gereken önlemler ve yapılması

gereken yenilikler belirlenmelidir. Küresel dünya ekonomisinde bu tür salgınların yinelenmesi

halinde olabilecek krizlerin sağlıklı yönetimi, mevcut duruma uyum sağlama ve dünyadaki doğal

taş ihtiyacına sürdürebilir bir şekilde cevap verebilen bir sistem oluşturulmalıdır. Bu çalışma kapsamında

doğal taşın ülkemizdeki durumu kısaca analiz edilerek gerek sağlık gerekse ticari anlamda

küresel ölçekte tüm dünyayı olumsuz etkileyen Covid-19 pandemisinin Türkiye doğal taş sektörüne

etkileri incelenmiş olup ilerleyen yıllar için bazı değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.