Deneysel Preeklampsi Modeli Oluşturulmuş Sıçanlarda Melatoninin Antihipertansif ve Antioksidan Etkileri ile Plasental TNFalfa, IL-6, VEGF ve sFlt-1 Gen Ekspresyonları Üzerine Etkilerinin Araştırılması (The Effects of Melatonin on Blood Pressure, Oxidative Stress and Expression Levels of Placental Tnfα, IL-6, VEGF and Sflt-1 Genes in RUPP Rat Model of Preeclampsia)


UZUN M., ÖZTOPUZ R. Ö., TÜRKÖN H., GENCER M., OVALI M. A., DEMİR U.

43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 7 - 10 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Denizli
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes