OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİN İNCELENMESİ


ATALAY Y. , ŞEN S. N. , DURUKAN H.

VIl. İnternational Congress of Educational research, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015, sa.937, ss.74

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.74

Özet

Bu çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde karşılaştıkları problemleri öğretmen adayı ve sorumlu ders danışmanı görüşleri doğrultusunda ortaya konulması amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören son sınıf öğrencileri ile öğretmenlik uygulaması ders danışmanı öğretim elemanları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2014-2015 öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 120 öğretmen adayı ile 11 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi tarama modelindedir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde SPSS analiz programından; öğrencilerin uygulama okullarına göre öğretmenlik uygulaması ile ilgili görüşlerini incelemek amacıyla Ki-Kare (χ2) testi ve Yüzde (%), Frekans(f), dağılımlarıyla bulguların ortaya konulması hedeflenmektedir.