2004-2010 Yılları Arasında Kolon ve Rektum Adenokarsinomlu olgularımızın Mikrosatellit İnstabilite Kriterleri açısından Değerlendirilmesi


Özkara S., Özcan B., CANBEY C., Aker F.

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 29 September - 03 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes