Al/B4C Takviyeli Kompozitlerin Tel Erozyonda Kesilmesinde Yüzey Pürüzlülüğü ve Kesim Genişliğinin Taguchi Metoduyla İncelenmesi


Motorcu A. R., Ekici E., Gülesin M.

7th INTERNATIONAL POWDER METALLURGY CONFERENCE, Ankara, Turkey, 24 - 28 June 2014, pp.12-13

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.12-13
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada Al/B4C parçacık takviyeli kompozitlerin tel erozyonda kesilmesinde (WEDM) yüzey pürüzlülüğü ve kesim genişliği (K) Taguchi Metodu yardımıyla araştırılmıştır. İşleme parametreleri olarak tel hızı (TH), tel gerginliği (TG), takviye oranı (TO), puls süresi (PS) ve puls ara süresi (PAS) esas alınmıştır. Deney tasarımında ve optimum kontrol faktörlerinin belirlenmesinde Taguchi L18 (21x37) ortogonal dizisi kullanılmıştır. Kontrol faktörlerinin etkilerinin belirlenmesinde varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Ayrıca regresyon analizi uygulanmış ve tahminsel denklemler geliştirilmiştir.