İdiopatik trombositopenik purpuralı bir olguda koroner bypass cerrahisi


TEZCANER T., SERHATLIOĞLU F., AŞGÜN H. F.

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.3, pp.15-17, 2002 (Peer-Reviewed Journal)