Türkmencedeki Moğolca Alıntı Kelimeler Üzerine (Deneme)


Creative Commons License

Uçar E., Yener M. L.

I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, İzmir, Turkey, 1 - 04 November 2007, vol.V, pp.2185-2193

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: V
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2185-2193
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Türkçenin ilişkide bulunduğu diller arasında en dikkati çekenlerden biri de Moğolca ile olan ilişkisidir. Yaklaşık iki yüzyıldan beri Türkçe, Moğolca, Tunguzca ve sonradan da Korece ile Japonca gibi dillerin hangi aileye mensup olduğu araştırılmakta, ama bu ailenin kökenleri net olarak tespit edilememektedir. Altay Dilbilimi (Altayistik) adı verilen disiplinde Altay dilleri teorisi birçok çalışma ile ne kesin olarak ispatlanabilmiş ne de kesin olarak çürütülebilmiştir. Bu bağlamda Türkçe-Moğolca ilişkileri de Altayistik çalışmalarının popüler bir konusu olma özelliğini yüzyıllardır yitirmemiş, Türkçenin tarihî ve günümüz lehçelerindeki Moğolca kelime ve unsurlar konusuyla Moğol dillerindeki Türkçe kelime ve unsurlar konusu günümüze kadar birçok araştırmacı tarafından ele alınmıştır. Bildirimizde Türkmencedeki Moğolca alıntılar üzerine bir deneme sunacağız