Seyyid Kasımî nin Destanlarında Görülen Eski Anadolu Türkçesi Etkisi


Creative Commons License

EKER Ü.

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.63-84, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.63-84

Özet

Bu çalışmada XV. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar, Orta Asya Türklüğünün edebî yazı dili olan Çağatay Türkçesindeki Eski Anadolu Türkçesine ait unsurlar tespit edilecektir. İnceleme temelde ses, ek ve kelime düzeylerindeki unsurları kapsayacaktır. Bilindiği gibi, bu iki edebî yazı diline mensup sanatçılar arasında zaman zaman etkileşimler olmuş ve bu etkileşimler, dönemin eserlerine de yansımıştır. Arapça ve Farsçadan alınan kelimeler, ruh olarak birbirine yakın olan bu iki edebiyatta, Türkçenin kendi tarihî derinliklerinden ve kudretinden gelen ortaklıklarla birleşip bu iki edebiyatın mayasını oluşturmuştur. Anahtar kelimeler Eski Anadolu Türkçesi, Oğuzca, Çağatay Türkçesi, Seyyid Kasımî