The Effect of Different Ground Materials on the Survival Rate of Tubifex tubifex (Müller, 1774) under Light/Dark Photoperiod Conditions and Mineral Matter Composition


Çelik P.

Acta Natura et Scienta, vol.1, no.1, pp.24-35, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Acta Natura et Scienta
  • Page Numbers: pp.24-35
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, two experimental studies were conducted with Tubifex tubifex, which was adapted to laboratory conditions after being collected from nature. In the first experiment, the effect of some ground materials that can be used in controlled breeding conditions on the survival rates of T. tubifex was investigated. For this purpose, 7 different ground materials (trout mud, grain, vegetables, fish offal, cow liver, cow dung, and sand) were used. Initially, 20 T. tubifex were stocked for each repetition of the experimental groups consisting of these materials. At the end of the 45-day experiment, the number of alive individuals in the groups was compared. At the end of the experiment, alive individuals were observed in 3 groups including trout mud, cow dung, and sand. In the second experiment, the mineral substance compositions of living T. tubifex samples collected from nature were compared with the mineral substance compositions of alive individuals kept at different water temperatures (14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28ºC) for 90 days. In terms of magnesium, potassium, iron, copper, and zinc, statistically differences were found between the values measured at the beginning and at the end of the experiment. At the beginning of the experiment, while magnesium values tended to decrease in some groups, it increased in other groups. At the end of the experiment, it was determined that the potassium level was lower in all groups. At the end of the experiment, it was observed that the iron, copper, and zinc values were much higher than the values at the beginning of the experiment.

Bu çalışmada doğadan toplandıktan sonra laboratuvar şartlarına adapte edilen Tubifex tubifex ile iki deneme yapılmıştır. Birinci denemede, kontrollü yetiştiricilik şartlarında kullanılabilecek bazı zemin materyallerinin T. tubifex’in hayatta kalma oranlarına etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla 7 farklı (alabalık çamuru, tahıl, sebze, balık sakatatı, inek ciğeri, inek gübresi ve kum) zemin materyali kullanılmıştır. Bu materyallerden oluşan deneme gruplarının her bir tekerrürüne başlangıçta 20’şer adet T. tubifex stoklanmıştır. Kırk beş günlük deneme sonunda gruplardaki canlı sayıları karşılaştırılmıştır. Deneme sonunda 3 grupta (alabalık çamuru, inek gübresi ve kum) canlı bireyler gözlenmiştir. İkinci denemede doğadan toplanan canlı T. tubifex örneklerinin mineral madde kompozisyonları ile farklı su sıcaklıklarında (14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28ºC) 90 gün tutulan canlıların mineral madde kompozisyonları karşılaştırılmıştır. Magnezyum, potasyum, demir, bakır ve çinko bakımından deneme başlangıcı ve deneme sonunda ölçülen değerler arasında istatistiksel açıdan farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Deneme başlangıcında magnezyum değerleri bazı gruplarda düşüş eğilimi gösterirken bazı gruplarda ise artmıştır. Deneme sonunda potasyum seviyesinin tüm gruplarda daha düşük değerlerde olduğu belirlenmiştir. Demir, bakır ve çinko değerlerinin ise deneme sonunda deneme başlangıcındaki değerlere göre çok daha yüksek seviyelerde çıktığı gözlenmiştir