PETROL FİYATLARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: FOURİER YAKLAŞIMI


YILANCI V.

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, vol.27, pp.51-67, 2017 (Peer-Reviewed Journal)