Universal Accessible Playground Design: Çanakkale, Kepez Case


Creative Commons License

Erduran Nemutlu F., Akdeniz F., Çamayaz R.

International Journal of Landscape Architecture Research-IJLAR, vol.2, no.2, pp.8-14, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Children's parks are one of the most important public spaces of urban areas. These areas are ideal places for children to do outdoor activities and social connections. In this respect, it is the common area of use for all citizens and should be designed for everyone. In this study, there was explained the importance of play and children's parks and the design principles that should be used to ensure the use of disadvantaged children are presented. The aim of the study is to design a sample playground in Çanakkale Kepez district. For this purpose, a project area have determined that has been approved by Kepez Municipality and design stages have been presented and suggestions have been developed. In the first phase of the study, conceptual framework was formed by literature research. In the second stage, a field survey was conducted in Kepez district, where public need for highest, and an area is determined in the vicinity of the housing and school. In the third stage, all the principles which are necessary for the study area have discussed. As a result, the plan view and perspective views of the design project have been drawn and discussed. Keywords: Çanakkale, Kepez, universal design, playground, landscape design

Çocuk parkları kentsel alanların en önemli kamusal alanlarından biridir. Bu alanlar çocuklar için açık alanda aktivite yapabileceği ve sosyal bağlantılar kurabileceği ideal yerlerdir. Bu açıdan tüm kentlinin ortak kullanım alanıdır ve herkes için tasarlanmalıdırlar. Bu çalışmada oyunun ve çocuk parklarının önemi açıklanarak, dezavantajlı çocukların kullanımının sağlanması için olması gereken tasarım ilkeleri ortaya konulmuştur. Çalışmada, Çanakkale Kepez ilçesinde örnek bir çocuk oyun alanı tasarımı yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Kepez Belediyesinin uygun bulduğu bir proje alanı belirlenmiş ve tasarım aşamaları sunularak öneriler geliştirilmiştir. Çalışmada yöntem olarak birinci aşamada literatür araştırmaları ile kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. İkinci aşamada Kepez ilçesinde kamusal açıdan ihtiyacın en fazla olduğu, konut ve okul yakın çevresinde bir alan belirlenerek sörvey analizi yapılmıştır. Üçüncü aşamada Dezavantajlı çocuklar için yapılacak tasarımda çalışma alanı için gerekli olan tüm ilkeler irdelenmiştir. Sonuç olarak bu veriler dikkate alınarak tasarım projesinin plan görünüşü, perspektif görünüşleri çizilmiş ve tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Kepez, evrensel tasarım, çocuk parkı, peyzaj tasarımı