1453'ten Önce İstanbul'da Türk Varlığı


Creative Commons License

ERKOÇ H. İ.

Türk Kültürü, cilt.II, sa.1, ss.54-80, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: II Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Türk Kültürü
  • Sayfa Sayıları: ss.54-80

Özet

377’de İstanbul önlerine gelen, 6. yüzyılda kente yerleşmeye başlayan, burada askerlik, esirlik, misafirlik, ticaret, eğitim, sığınma, siyasî rehin olmak, siyasî evlilik ve kolonizatörlük için kısa ya da uzun süreli kalan Türkler Hunlardan, Bulgarlardan, Avarlardan, Göktürklerden, Hazarlardan, Peçeneklerden, Oğuzlardan, Kıpçaklardan, Selçuklulardan, Osmanlılardan ve muhtemelen Karluklardan oluşmuştur. Fetih sonrasında kentin Türkleştirilmesine katkıda bulunabilecek ciddî bir Türk nüfus 1453’te varolamamışsa da İstanbul, içinde 6. yüzyıldan itibaren neredeyse her yüzyıl yaşayan Türklerin iyi bildiği ve yabancı olmadığı bir kent olmuştur.

The Turks who came to Constantinople in 377, and started settling in the city in the 6th century, stayed there for short or long periods  for different reasons; military purposes, marriage, captivity, visit, trade, education, political asylum, etc. These people were mainly composed of Huns, Bulgars, Avars, Gokturks, Khazars, Pechenegs, Oghuz, Qypchaqs, Seljuks, Ottomans and perhaps Qarluqs. Even though there was no considerable number of  Turkish population in 1453 to help Turkify the city after the Conquest, the point is that, starting with the 6th century, Constantinople had already been  a well-known, familiar city for the Turks.