Sosyal Medya Araçlarından Facebook Sitesinin Otel İşletmeleri Açısından Kullanımının İncelenmesi: Çanakkale Örneği


Creative Commons License

Cinnioğlu H., BOZ M.

Akademik Bakış Dergisi - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, no.51, pp.249-264, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Rapid and effective changes happening in the use of social media tools have also affected the hotel
businesses. In the hospitality industry, where competition and technological developments are intensively
experienced, the success of businesses depend heavily on their marketing strategies through social media tools.
Facebook pages are mostly preferred social media tools. Therefore, in this study, a literature study has been
made on how Facebook pages should be used by hotel managements effectively and what information they
should have on their facebook pages has been determined. In order to provide recommendations on hotels’
Facebook pages, an evaluation form has been prepared in accordance with the previous information and by using
this form, Facebook pages of 20 hotels in Çanakkale have been examined. As a result of this evaluation; it has
been observed that the hotel businesses have only the basic information on their Facebook pages and that they do
not use their Facebook pages in a complete effective way.
Key Words: Social Media, Facebook, Hotel Business.

Sosyal medya araçlarının kullanımında meydana gelen hızlı ve etkili değisim, otel isletmelerini de
etkilemistir. Rekabetin ve teknolojik gelismelerin yoğun bir sekilde yasandığı otelcilik sektöründe, isletmelerin
basarılı olmaları sosyal medya araçlarıyla yapacakları pazarlama stratejilerine de bağlıdır. Sosyal medya
araçlarından en fazla tercih edileni facebook sayfalarıdır. Bu nedenle, bu çalısmada, öncelikle literatür çalısması
yapılarak facebook sayfalarının otel isletmeleri tarafından etkili bir sekilde nasıl kullanılması gerektiği ve
sayfalarında olması gereken bilgiler tespit edilmistir. Otellerin facebook sayfalarıyla ilgili öneriler sunmak için;
bu bilgiler doğrultusunda bir değerlendirme formu hazırlanmıs ve bu form ile Çanakkale bölgesindeki 20 otelin
facebook sayfası incelenmistir. Bu değerlendirme sonucunda: otel isletmelerinin genellikle sayfalarında sadece
temel bilgilerin bulunduğu ve tam anlamıyla facebook sayfalarını etkili bir sekilde kullanmadıkları sonucuna
ulasılmıstır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Facebook, Otel Dsletmeleri.