Bir Pandemi Hastanesinde Yatan COVID-19 Tanılı Hastaların Hastalık Algısının Değerlendirilmesi


ALANKAYA N., KURNAZ F.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.185-191, 2022 (Peer-Reviewed Journal)