Güçlendirme Algılarındaki Değişimin Örgütsel Kültür ve Bağlılık Üzerinde Etkileşimi


GÜMÜŞTEKİN G., Emet C.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.17, pp.90-116, 2007 (Peer-Reviewed Journal)