Lise Son Sınıf Öğrencileri Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Sahipler mi?


Özakgül A., Aştı T., Ataç M., Mercan K.

10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 April 2011, pp.100-108

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.100-108
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Adolesan dönem, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazanılması ve bu davranışların yetişkinlikte devam ettirilmesi açısından önemli bir yaşam dönemdir. Bu araştırma, lise son sınıf öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkileyen etmenlerin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini, bir ortaöğretim kurumunda 2010-2011 eğitim-öğretim yılı 2. döneminde eğitim-öğrenim gören 160 öğrenci oluşturdu. Verilerin toplanmasında Bilgi Formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II kullanıldı. Bu çalışmada lise son sınıf öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının orta düzeyde olduğu, ölçeğin fiziksel aktivite ve sağlık sorumluluğu alt boyutlarından düşük puan aldıkları belirlendi. Kız öğrencilerin sağlık sorumluluğu, beslenme ve kişilerarası ilişki davranışlarının erkek öğrencilere göre, erkek öğrencilerin ise fiziksel aktivite davranışlarının kız öğrencilere göre daha iyi olduğu saptandı. Yaşamını ilçede geçiren, ailelerinin geliri yüksek olan, yakın çevrelerinde sağlık personeli olan öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları gösterdiği belirlendi. Bu araştırmadaki lise öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının yeterli düzeyde olmadığı saptanmıştır. Bu sonuç, lise son sınıf öğrencilerine yönelik eğitim programlarının planlanması ve uygulamaya geçirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.