M.Ö. III. Binde Orta Anadolu’nun Kuzeyi ile Batı Anadolu Kültürel İlişkileri


Creative Commons License

YILMAZ D.

I. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, Çorum, Turkey, 02 October 2010, pp.161-183

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çorum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.161-183
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

This study establishes the cultural relations between Western and North- Central Anatolia during the Early Bronze Age; based on 19 types of archaeological evidence. Archaeological evidence for cultural relations of Western and North-Central Anatolia is best represented by small finds. Most of the finds were spread as a result of cultural relations in the area between Western and North-Central Anatolia. Most of the archaeological evidence which is discussed in this study are either from hoards or come from graves. A smaller number of finds, which were found in settlement contexts have come to light in private houses and in contexts that represent political power. Cultural impacts were spread throughout the community gradually, from wealthy to poor and from royal to citizen. Widespread finds in Western and North-Central Anatolia with common typology shows that cultural relations began in the EBA I, and continued increasingly during the EBA II and EBA III. Archaeological evidence which reflects the cultural relations of Western and North-Cental Anatolia also indicate the presence of an international trade that extended all the way to Syria and Mesopotamia.

Batı ve Orta Anadolu’nun kuzeyinin Erken Tunç Çağı boyunca kültürel ilişkileri, bu çalışmada değerlendirilen 19 çeşit arkeolojik kanıt ile ortaya konmaktadır. Batı ve Orta Anadolu’nun kuzeyinde kültürel ilişkileri en iyi gösteren arkeolojik kanıtlar küçük buluntulardır. Büyük bir kısmı kültürel etkiler sonucunda Batı ve Orta Anadolu’nun kuzeyi arasında yayılmıştır. Bu çalışma kapsamında değerlendirilen arkeolojik kanıtların büyük çoğunluğu hazine veya mezar buluntusudur. Yerleşim içinde ele geçen daha az sayıdaki kanıtlar siyasi otoriteyi temsil eden kontekstlerde ve bazı özel evlerde açığa çıkartılmıştır. Bu durum kültürel etkilerin toplumun her tabakasına bir anda değil, zenginden fakire ve krali kesimden halka doğru derece derece yayıldığını göstermektedir. Batı ve Orta Anadolu’nun kuzeyinde yaygın bir şekilde görülen ve ortak tipolojiye sahip eserler kültürel ilişkilerin ETÇ I’de başladığını göstermektedir.  ETÇ II ve ETÇ III boyunca kültürel ilişkiler yoğun bir şekilde devam etmiştir. Kültürel ilişkilere ışık tutan arkeolojik kanıtlar bir taraftan iki bölge arasındaki bağlantıyı gösterirken, diğer taraftan Suriye ve Mezopotamya’ya kadar uzanan uluslararası ticaretin varlığına işaret etmektedir.