Çanakkale Kenti Örneğinde Çarpık Şehirleşme


SAĞLIK A., KELKİT A., SAĞLIK E.

Uluslararası Katılımlı Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu (KENTSEL DÖNÜŞÜM 2012), İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2012, pp.110-121

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.110-121
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In our country fast, irregular and haphazard urbanization trend, based on the ecological basis of planning and applications, many problems also entails serious negative impact on human health and quality of life. As a result of rapid and unplanned urbanization, residential areas, where humans can live people too, has turned into places where people have to live.
1949 Canakkale since the initial planning studies are conducted, has experienced a significant change in terms of urban growth. Especially the urban coast of the Canakkale with the settlements, but these changes has been over the years according to a plan is not certain, the city was faced with the phenomenon of unplanned urbanization.
In this study the causes of well-planned with the dynamics of the rapidly increasing industrialization in the construction and functioning and livable city faced with the risk of losing the distinction of being the city of Canakkale was investigated. Urbanization process, the process was emphasized in the negative, the city regularly, to ensure quality and suggestions have been made more livable feature of being a place.

Ülkemizdeki hızlı, düzensiz ve çarpık şehirleşme eğilimi, ekolojik temele dayanmayan planlama ve uygulamalar, pek çok sorunu da beraberinde getirmekte, insan sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz şekilde etkilemektedir. Hızlı ve plansız şehirleşme sonucu, yerleşim alanları, insanların yaşayabileceği mekânlardan çok, insanların yaşamak zorunda kaldığı mekânlara dönüşmüştür.
Çanakkale’de ilk planlama çalışmalarının yapıldığı 1949 yılından bugüne, kentsel büyüme açısından önemli bir değişim yaşanmıştır. Özellikle Çanakkale kent kıyısında, yerleşmeler ile yıllar içinde değişimler olmuş ancak bu değişimler belli bir plana göre olmadığı için, kent çarpık şehirleşme olgusu ile karşı karşıya kalmıştır.
Bu araştırmada; iyi planlanmadan hızlı bir şekilde artan yapılaşma ve sanayileşmenin nedenleri ile dinamikleri işleyen ve yaşanılabilir bir kent olma özelliğini kaybetme riski ile karşı karşıya kalan Çanakkale kenti incelenmiştir. Şehirleşme süreci, süreçte yaşanan olumsuzluklar üzerinde durulmuş, kentin düzenli, kaliteli ve yaşanılabilir bir yer olma özelliğinin devamını sağlamaya yönelik öneriler getirilmiştir.