INSTAGRAM ANNELERİ VE ÇOCUK MAHREMİYETİ


Dalaylı F., Güran Yiğitbaşı K.

6. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 05 March 2020, pp.36-39

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.36-39
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Bir yetişkinin bilmeden veya bilerek yapmış olduğu “fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik”

boyutlara sahip, çocukların “psikolojik-sosyal, fiziksel gelişimleri ile sağlıklarını” olumsuz

anlamda etkileyen davranışların hepsi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “çocuk istismarı”

kategorisinde değerlendirilmektedir (Kara, Biçer, Gökalp, 2004: 140). İletişim teknolojilerinin

hızlı ilerleyişi bugün sosyal medyayı en popüler mecra sınıfına taşımıştır. Bu ortamlardaki

paylaşımlar zaman içerisinde “mahremiyet” kavramının sorgulanmasını gerekli kılmıştır.

Özellikle sosyal medya araçlarından biri olan Instagramın yoğun bir şekilde kadınlar (bilhassa

çocuk sahibi olanlar) tarafından çocuklarının fotoğraflarını, videolarını vb. paylaştıkları bir

ortam olarak kullanılmasıyla bu ortam farklı açılardan sorgulanmaya başlamıştır. Bu ortamda

anneler tarafından çocuklarının her anlarının mahrem alan kavramı düşünülmeksizin ticari

amaçlarda da ön plana alınarak paylaşılması çocuk istismarı, mahremiyet algısının

araştırılmasının önemli olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda bu çalışmada Instagram

anneleri “çocuk istismarı” ve “mahremiyet” kavramları ön planda tutularak incelenecektir. Bu

araştırmayla “Instagram anneliğiyle” dönüşüp yeni bir biçim alan “anne-çocuk” ilişkisine

eleştirel bir bakış getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda üç farklı Instagram profili

seçilmiş olup bu profillerden “Lila Hatipoğlu” değerlendirilirken “sharenting” kavramı baz

alınacak olup, diğer iki profil “Eylül Öztürk Özkan” ile “İmren Gürsoy” sayfalarından

çalışmaya ilişkin seçilecek fotoğraflar Roland Barthes’in mitsel analizlerine göre

yorumlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Instagram anneliği, mahremiyet, instamom, yeni medya, çocuk istismarı,

Roland Barthes, sharenting