Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının 6. sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi


TİMUR S., DOĞAN F., İMER ÇETİN N. İ., TİMUR B., IŞIK R.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.30, pp.126-138, 2019 (Peer-Reviewed Journal)