Başkent Üniversitesi Maltepe Kadın Çocuk sağlığı ve Aile Planlaması Uygulama ve Araştırma Merkezine Başvuran Hastaların Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde SERVQUAL Skorlarının Kullanımı


BAKAR C., ERDEM Ö., ERSOY B., AKSU B., SOYORAL M., KAVAK N., ...More

9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri-GATA(Çevre Sağlığı), Ankara, Turkey, 28 September - 01 October 2005

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes