Lise öğrencilerinin düşünme stilleri ve biyoetik değerlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi


Öztaş G., Çağıl A. E., AYVERDİ L.

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi/JRES, vol.7, no.1, pp.166-191, 2020 (Peer-Reviewed Journal)