Kompakt Laminat Kompozit Malzemenin Tungsten Karbür Takımlarla Delinmesinde Delaminasyon Faktörünün Değerlendirilmesi (In Press).


BİLGE T., MOTORCU A. R., Ivanov A.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.23, pp.427-436, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Delamination factor is an important parameter for evaluating the surface damage in the drilling of compact laminate composites (CLC). In this study, delamination occurred in the hole exit region was studied and the effects of control factors on delamination factor were investigated in the drilling of pre-drilled CLC materials with new (T1) and worn (T2) tungsten carbide flat end mill cutting tools. CLC workpieces are drilled on CNC machine at three different cutting speed (178, 250 and 350 m/min), three different feed rate (0.07, 0.111 and 0.156 mm/rev) and two different drilling type (linear drilling and peck drilling). An experimental study has been performed according to L18 (21x32) orthogonal array using Taguchi method and the optimum levels of control factors are determined. In addition, predictive equations were developed showing the effects of drilling parameters on delamination factor. Delamination factor calculated with an average of 1.036 in drilling T1 tools while delamination factor was measured with an average of 1.473 in drilling T2 tools. Analysis of variance (ANOVA) was applied to determine the effects of control factor on the delamination factor. The most influential parameters on delamination factor in drilling with T1 tools has been the cutting speed (65.30%), type of drilling (11.63%) and feed rate (8.16%) when the cutting speed (58.79%), drilling type (18.38%) and feed rate (3.43%) has been the most influential parameters on delamination factor in drilling with T2 tools, respectively. As a result; higher maximum deformed diameter was obtained in the drilling CLC material with worn tools.

Delaminasyon faktörü, kompakt laminat kompozit malzemelerin (KLK) delinmesinde oluşan yüzey hasarlarının değerlendirilmesi için önemli bir parametredir. Bu çalışmada, ön delik delinmiş KLK malzemenin yeni (T1) ve aşınmış tungsten karbür parmak freze takımlarla (T2) delinmesinde delik çıkış bölgelerinde oluşan delaminasyonlar incelenmiş ve kontrol faktörlerinin delaminasyon faktörü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. KLK iş parçaları üç farklı kesme hızı (178, 250 ve 350 m/dk), üç farklı ilerleme miktarı (0.07, 0.111 ve 0.156 mm/dev) ve iki farklı delme tipi (doğrusal delik delme ve kademeli delik delme) ile CNC tezgâhında delinmişlerdir. Taguchi Metodu kullanılarak L18 (21x32) ortogonal diziye göre deneysel çalışma gerçekleştirilmiş ve kontrol faktörlerinin optimum seviyeleri belirlenmiştir. Ayrıca, delaminasyon faktörü üzerinde delme parametrelerinin etkilerini gösteren matematiksel modeller geliştirilmiştir. T1 takımlarla delmede delaminasyon faktörü ortalaması 1.036 olarak hesaplanmış iken T2 takımlarla delmede delaminasyon faktörü ortalaması 1.473 bulunmuştur. Kontrol faktörlerinin delaminasyon faktörü üzerindeki etkilerini belirlemek için varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. T1 takımlarla delmede delaminasyon faktörü üzerinde en etkili parametreler sırasıyla kesme hızı (% 65.30), delme tipi (% 11.63) ve ilerleme miktarı (% 8.16) olmuş iken kullanılmış T2 takımlarla delmede bu sıralama ilerleme miktarı (% 58.79), delme tipi (% 18.38) ve kesme hızı (% 3.43) şeklinde olmuştur. Sonuç olarak; KLK malzemeyi aşınmış takımlarla delmede maksimum deforme olmuş çap daha büyük çıkmıştır.