TÜRKİYE’DE 2000 YILINDAN SONRA KURULAN ÜNİVERSİTELER İÇİN AKADEMİK UNVANLARIN ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINA ETKİSİ


ÇAVUŞ H. , ÇAVUŞ C. Z.

Sos-Nat ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR ve EĞİLİMLER KONGRESİ, 7 - 08 Kasım 2018