Alemüddîn es- Sehâvî’nin Fethü’l-vasîd İsimli Eserinde Kıraat İhtilaflarının Tefsire Etkisi


Tekin H.

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.48, no.48, pp.495-520, 2019 (Peer-Reviewed Journal)