Şeftali ve Nektarin de Boscalid, Chlorpyrifos ve Tebuconazole Kalıntılarının Analizleri İçin QuEChERS Metodunun Validasyonu


Creative Commons License

Dülger H., Tiryaki O.

8. ULUSLARARASI KATILIMLI BİTKİ KORUMA KONGRESİ, Bolu, Turkey, 24 August 2021, pp.227

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.227
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma, üç pestisitin (boscalid, chlorpyrifos ve tebuconazole) 0.1 X Maksimum Kalıntı Limiti (MRL), 1.0 X MRL ve 10 X MRL seviyelerinde şeftali ve nektarine spike işlemi uygulanarak QuEChERS yöntemini doğrulamak amacıyla yapılmıştır. Ekstraksiyon ve clean up için QuEChERS 2007.1 versiyonu takip edilip, daha sonra numuneler kromatografi için LC-MS/MS’e tabi tutulmuştur. Ölçüm için, matris etkisini (MC) telafi etmek için temsili (elma) matris uyumlu kalibrasyon kullanılmıştır. Üç pestisitin tespit sınırı AB-MRL'nin altındadır. Şeftali için boscalid, chlorpyrifos ve tebuconazolenin geri kazanım oranları sırasıyla %122.25 (RSD= %12.14, n= 25), %108.36 (RSD= %18.81, n= 25) ve %109.90 (RSD= %19, n= 25) bulunmuştur. Şeftali için toplam geri kazanım oranı %113.51 olarak belirlenmıştir (RSD= %17.33, n= 75). Nektarin için boscalid, chlorpyrifos ve tebuconazolenin geri kazanım oranları sırasıyla %124.45 (RSD= %4.66, n= 27), %108.11 (RSD= %11.33, n= 27) ve %109.94 (RSD= %11.83, n= 27) bulunmuştur. Nektarin için toplam geri kazanım oranı %113.61 olarak belirlenmiştir (RSD=%11.44, n=81). Bu rakamlar geri kazanım sınırları (%60-140) ve tekrarlanabilirlik için belirtilen değerler (RSD ≤ %20) dahilinde bulunmuştur. Kalibrasyon eğrileri doğrusaldır (R2 ≤0.999), boscalid ve tebuconazole için 1-200 pg / µL aralığı ve chlorpyrifos için 2-400 pg / µL aralığıdır. Kromatografik tekrarlanabilirlik, hassasiyet, doğruluk ve doğrusallık da gerekli sınırlar içindedir. Bu çalışmada gerekli tüm yöntem doğrulama kriterleri karşılanmıştır. QuEChERS yöntemi, laboratuvar koşullarımızda şeftali ve nektarin içindeki boscalid, chlorpyrifos ve tebuconazole kalıntılarının analizine uygun bulunmuştur.