Girişimsel Oryantasyonun Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü


YÜRÜK KAYAPINAR P., ERGAN S., KAYAPINAR Ö.

II. International Academic Research Congress 2017, 18 - 21 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No