THE MIGRATION OF THE PROPHET MOHAMMED TO MEDINA IN THE POETRIES OF PROPHET'S COMPANIONS


Creative Commons License

Yılmaz M.

BILIMNAME, vol.37, pp.593-627, 2019 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 37
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.28949/bilimname.516316
  • Journal Name: BILIMNAME
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.593-627
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

When the Prophet Mohammed peace be upon him was forty years old, he was tasked to invite people to Islam. The religion of Islam secretly spread among the people of Mecca for three years. When the revelation ordered the invitation of Islam to be declared openly, the Prophet has put Allah's commandment into practice. Although the Dawa invitation to Islam has been accepted among some people in the beginning, many Meccan did not accept the position of the Prophet, when he criticized their beliefs or their idols. So, they agreed on to block the spread of dawa to Islam. After a short while, the polytheists started to oppress the Prophet, and torture his followers. When the persecution of polytheists became unbearable; the Prophet, advised Muslims to migrate to the Habasha to protect themselves from what they have already found in Makkah. He, peace be upon him, knew very well that the Islamic Dawa must be strengthened and that Habasha ruled by a fair king who protect anyone comes to his kingdom asking for his protection. Muslims in need of protection followed the advice of the Prophet and emigrated to Habasha.

İslâm dininin tebliğ edilmesini emreden ayetlerin inmesiyle birlikte Allah Rasûlü ilâhî buyruk gereği insanları açıktan İslâm’a davet etmeye koyulur. Putlar Allah Rasûlü tarafından eleştiri konusu yapılınca Mekke halkı İslâm davetini engellemek adına aralarında söz birliği ederler. Zamanla müşrikler Allah Rasûlü’ne ve Müslümanlara fiilî işkence uygularlar. Allah Rasûlü, sahabeye önce Habeşistan’a hicret etmeleri yolunda tavsiyede bulunur. Zira Habeşistan hükümdarı adildir ve ülkesine sığınanları himayesine almaktadır. Mekke’de kalan Müslümanlara müşrikler tarafından uygulanan baskı politikası ve işkenceler tahammül sınırını aşınca I. ve II. Akabe biatlarının ardından Müslümanlara hicret etmeleri için vahiy yoluyla izin verilir.  İlk hicret kafilesini müteakip Allah Rasûlü ve Hz. Ebû Bekir Medine’ye hicret eder.

İslâm tarihinde dönüm noktası olan Allah Rasûlü’nün Medine’ye hicreti sırasında yaşanan hadiseler şair sahabiler tarafından etraflıca dizelere aktarılmıştır. Nitekim Ali b. Ebî Tâlib’in geceyi Allah Rasûlü’nün yatağında geçirmesi, hicret yolcularının mağarada gizlenmeleri ve Surâka’ya ait atın sert toprağa saplanması gibi yaşanan olaylar dizelere yansıtılmıştır. Ümmü Ma‘bed’e ait sıska koyunun bol miktarda süt verme mucizesi de yine dizelere yansıtılmıştır.

Sahabeye ait ilgili dizelerde Medine’ye hicret hadisesine yönelik sahabenin duygularına işaret eden izlere de rastlanmaktadır.  

Söz konusu şiirler şiir tekniği açısından Cahiliye dönemindeki uzun şiir geleneğinin aksine maktalar halindedir ve hadiseler karşısında anlık duyguları dizelere yansıtmaya ağırlık vermektedir.