Nonalkolik karaciğer yağlanması olan obez çocuklarda kan betatropin düzeyinin araştırılması


BATTAL F., TÜRKÖN H., AYLANÇ N., AYLANÇ H., KAYMAZ N., YILDIRIM Ş., ...More

3. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 03 December 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes