İMAM ŞAFİÎ’NİN BİR MESELEDE İKİ GÖRÜŞÜ OLMASI SORUNU (es-SİLSİLE ÖRNEĞİ)


Creative Commons License

Şavluk H.

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.57-82, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.57-82
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

TheclaimthatImam Shafi had contradictoryopinions has beenrejectedbyShafi‘ischolars. These scholars have written manybooks on ImamShafi’s “old” and “new” opinion sthatare presented as thecause of thisclaim. One of thesebooks is “as-Silsila” whichwaswrittenby Abdullah Ibn Yusuf al-Juwayni. Thebook is very important in terms of knowledge about theorigin of differentideas, understanding other issue sthrought hisoriginandidentifyingthemeaning of “kavleyn”. Inthisarticle, afterclarifyingtheconcept of “kavleyn”, I triedtoexplainthesolutionstothe problem of “kavleyn” withexamples

İmam Şafiî’nin görüşlerinin tearuz ettiği iddiası Şafiî âlimlerce reddedilmiş, söz konusu iddianın sebebi olarak gösterilen İmam Şafiî’nin kadîm ve cedîd görüşlerini izah eden birçok eser kaleme alınmıştır. Bu eserlerden bir tanesi, Abdullah b. Yusuf el-Cüveynî’nin kaleme aldığı es-Silsile kitabıdır. Eser, farklı görüşlerin aslını bilmek, bu asıl üzerinden başka meseleleri anlamak ve kavleyn ifadesinden kastedilen anlamın ne olduğunu tespit etmek hususunda son derece önemlidir. Makalemizde kavleyn ile ilgili izahlarda bulunduktan sonra kavleyne getirilen çözümleri örnek meselelerle izah etmeye çalıştık.