Kardiyopulmoner bypass esnasında sistemik lökosit filtrasyonunun postoperatif erken dönem akciğer fonksiyonlarına etkisi


EMİROĞULLARI Ö. N., AŞGÜN H. F., CAN B., TEZCANER T., BOZOĞLAN O., ARSAN R., ...More

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, Kapadokya, Turkey, 1 - 05 September 2004

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Kapadokya
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes