Domates Fidelerinin Kalsiyum Sülfat ve Kalsiyum Hidroksit Katılan Ortamda Yetiştirilmesinin Çiçek Burnu Çürüklüğü Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Daldal N., Müftüoğlu N. M.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.28-42, 2018 (Peer-Reviewed Journal)