Elektrikle uyarılan izole kobay atriyumlarında KATP kanallarını bloke eden Glibenklamid’in kasılma ve maksimum uyarı frekansı üzerinde adenozin ile etkileşmesi


SILAN C. , Yıllar D., Bozan G., Küçükhüseyin C., Hatemi H., Altuğ T.

ENDOKRİNOLOJİDE YÖNELİŞLER, vol.9, pp.63-66, 2000 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9
  • Publication Date: 2000
  • Title of Journal : ENDOKRİNOLOJİDE YÖNELİŞLER
  • Page Numbers: pp.63-66

Abstract

The interaction of adenosine with glibenclamide on the contraction and maximal driving frequency of the isolated electrically driven guinea pig atria. The interaction of adenosine (AD, K<sub>ATP</sub> channel opener) with glibenclamide (GLB, K<sub>ATP</sub> channel blocker) on the contraction and maximal driving frequency of the isolated electrically driven atria of guinea pig was investigated. GLB and it's solvent dimethylsulfoxide (DMS) increased contractility by 19.7±2.0 and %17.412.2 respectively. Contractility was depressed by adenosine, however, in a dose-dependent fashion at concentrations in the range of 0.1 to 100µ g/ml and this effect was appeared not to alter markedly by pretreatment with 100µg/ml GLB. Although maximal stimulation frequency was reduced by 10µg/ml adenosine, it showed an increase both by 100µg/ml GLB or GLB+AD combination (p<0.05). Depending on these results, it was concluded that GLB might increase contractility and maximal driving frequency of heart muscle via inhibition of cardiac K<sub>ATP</sub> channels and that K<sub>ATP</sub> channels are not virtually involved in the contractile action of adenosine.

Elektrikle uyarılan izole kobay atriyumlarmın kasılması ve maksimal uyarı frekansı üzerinde Adenozin (AD, K<sub>ATP</sub> kanal açıcısı) ve glibenklamid (GLB, K<sub>ATP</sub> kanal blokeri) arasındaki olası etkileşmeler araştırılmıştır. GLB ve eriticisi dimetilsülfoksit (DMS) kasılmada sırasıyla 19.7±2.0 ve % 17.4±2.2 düzeyinde artma yapmıştır. Oysa Adenozin kasılmada 0.1-100µ g/ml konsantrasyonlarda doza bağımlı bir azalma yapmış ve bu etkinin 100µ g/ml GLB ön-tedavisiyle önemli derecede değişmediği görülmüştür. Maksimal uyarı frekansı 10µg/ml Adenozin ile azalırken GLB ve GLB + Adenozin kombinasyonu ile artma göstermiştir (p<0.05). Bu sonuçlara dayanılarak GLB'in kalpdeki K<sub>ATP</sub> kanallarını bloke ederek kasılmayı ve maksimal uyan frekansını arttırabileceği ve adenozinin kontraktil etkilerinde K<sub>ATP</sub> kanallarının önemli olmadığı sonucuna varılmıştır.