Elektrikle uyarılan izole kobay atriyumlarında KATP kanallarını bloke eden Glibenklamid’in kasılma ve maksimum uyarı frekansı üzerinde adenozin ile etkileşmesi


SILAN C., Yıllar D., Bozan G., Küçükhüseyin C., Hatemi H., Altuğ T.

ENDOKRİNOLOJİDE YÖNELİŞLER, vol.9, pp.63-66, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9
  • Publication Date: 2000
  • Journal Name: ENDOKRİNOLOJİDE YÖNELİŞLER
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.63-66
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The interaction of adenosine with glibenclamide on the contraction and maximal driving frequency of the isolated electrically driven guinea pig atria. The interaction of adenosine (AD, K<sub>ATP</sub> channel opener) with glibenclamide (GLB, K<sub>ATP</sub> channel blocker) on the contraction and maximal driving frequency of the isolated electrically driven atria of guinea pig was investigated. GLB and it's solvent dimethylsulfoxide (DMS) increased contractility by 19.7±2.0 and %17.412.2 respectively. Contractility was depressed by adenosine, however, in a dose-dependent fashion at concentrations in the range of 0.1 to 100µ g/ml and this effect was appeared not to alter markedly by pretreatment with 100µg/ml GLB. Although maximal stimulation frequency was reduced by 10µg/ml adenosine, it showed an increase both by 100µg/ml GLB or GLB+AD combination (p<0.05). Depending on these results, it was concluded that GLB might increase contractility and maximal driving frequency of heart muscle via inhibition of cardiac K<sub>ATP</sub> channels and that K<sub>ATP</sub> channels are not virtually involved in the contractile action of adenosine.

Elektrikle uyarılan izole kobay atriyumlarmın kasılması ve maksimal uyarı frekansı üzerinde Adenozin (AD, K<sub>ATP</sub> kanal açıcısı) ve glibenklamid (GLB, K<sub>ATP</sub> kanal blokeri) arasındaki olası etkileşmeler araştırılmıştır. GLB ve eriticisi dimetilsülfoksit (DMS) kasılmada sırasıyla 19.7±2.0 ve % 17.4±2.2 düzeyinde artma yapmıştır. Oysa Adenozin kasılmada 0.1-100µ g/ml konsantrasyonlarda doza bağımlı bir azalma yapmış ve bu etkinin 100µ g/ml GLB ön-tedavisiyle önemli derecede değişmediği görülmüştür. Maksimal uyarı frekansı 10µg/ml Adenozin ile azalırken GLB ve GLB + Adenozin kombinasyonu ile artma göstermiştir (p<0.05). Bu sonuçlara dayanılarak GLB'in kalpdeki K<sub>ATP</sub> kanallarını bloke ederek kasılmayı ve maksimal uyan frekansını arttırabileceği ve adenozinin kontraktil etkilerinde K<sub>ATP</sub> kanallarının önemli olmadığı sonucuna varılmıştır.