A Protection and Sustainability Proposal for Fountains and Water Wells in Troy Historical National Park Settlements & Troya Tarihi Milli Parkı Yerleşmeleri'nde Yer Alan Çeşme ve Su Kuyuları İçin Koruma ve Sürdürülebilirlik Önerisi


Creative Commons License

Tokay Z. H., Salcan E.

Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, no.20, pp.47-71, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the context of the studies those carried in the settlements of The Historical National Park of Troia, many instances of fountains and water wells those contribute to the cultural identities of these settlements are determined. It is predicted that, a scientific analyze of these fountains and water wells submit important information about the historical and spatial develepoment of the settlements in the national park. The first chapter of this study includes general information about the settlements of the national park, architectural and usage details of these fountains and water wells located in these settlements. In the last chapter of this study named as conclusions; conservation problems, suggestions for conservation and sustainibility of these fountains and water wells are determined. Keywords: Fountain, Water well, Conservation, Survey, Sustainibility. 

Troya Tarihi Milli Parkı Yerleşmelerinde yürütülen alan çalışması kapsamında, bu yerleşmelerin kültürel kimliklerine katkı sağlayabilecek nitelikte çok sayıda çeşme ve su kuyusunun varlığını koruduğu saptanmıştır. Bu çeşme ve su kuyularıın bilimsel açıdan ele alınmasıyla, milli park yerleşmelerinin tarihsel ve mekansal gelişim süreci açısından önemli bilgilere ulaşılabileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan çalışma kapsamında, TTMP1 yerleşmeleri ile ilgili verilen bilgilerin yanısıra, bu yerleşmelerde bulunan çeşme ve su kuyularının özellikleri ile detaylı açıklamalar sunulmuştur. Çalışmanın sonuç ve değerlendirme bölümünde ise, bu yapıları tehdit eden koruma sorunları ortaya konulmuş, bu  sorunların ortadan kaldırılması ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması yönünde öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çeşme, Su Kuyusu, Koruma, Rölöve, Sürdürülebilirlik.