ACİL SERVİSTE HEMORAJİK VE İSKEMİK SEREBROVASKÜLER HASTALIK TANISI ALAN HASTALARDA KAN GAZI LAKTAT DÜZEYİNİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ


Telefarlı M. A. , AKMAN C., DAŞ M., AKDUR O.

Türkiye Acil Tıp Derneği TATKON 2019, 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi 'Yalnız Değilsiniz', Antalya, Turkey, 21 - 24 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey